ابتدا هنرجو مشاوره لازم درون خصوص رشته بازیگری را از کارشناس انجام مـی دهد درون صورت تمایل تست بازیگری انجام مـی شود کـه تواناییـهای هنرجو را درون زمـینـه های فن بیـان، ورکشاپ بازیگری چیست حرکت ،حس، قدرت تخیل وبداهه سازی ارزیـابی شود

طول دوره درون این آموزشگاه به منظور بازیگری بزرگسال ونوجوان حداقل 9 ماه   است

هنر جویـان بازیگری بزرگسال 3 ترم و با بازیگری نوجوان 2ترم درسی را با گرایشـهای مختلف درس بازیگری پاس مسیکنند

سرفصل دروس

ترم 1/بازیگرن  فن یبن وبدن وبیـان

تعاريف  بیـان ، تعاریف اولیـه و الفبای بیـان ، تمرین بر اساس جد اول ،حروف وشناخت مخارج حروف

تمرين شنوايي،نقش يادگيري درون شنوايي

بررسی مشکلات ارتباطی و کلامـی ، عوامل موثر د ر شکل گیری صد ا  روشـهاي درست  پرتاب صوت

روشـهای تغییر د ر ساختارهای ذهنی (موثر د ر بیـان) و اجرای تمرینات ذهنی با تمرينات بدني

شناخت اند امـهای تنفسی چگونگي کنترل تنفس و نقش تنفس د ر بیـان/تمرينات  رهاشدگي

تمرينات مختلف بدني ازقبيل ايستاده درازکش تکلم با لحن کاملا آرام ورها تمرينات آزاد سازي وحذف انقباض عضلاني

شناخت اند امـهای صوتی/آشنايي با ابزار بيان/انعطف بيان درون راستاي ريتم جملات

تمرينات مربوط بـه رشد طنين دربيان/بررسي عوامل موثر درطنين بيان

روشـهای آماد ه سازی اند امـهای صوتی _تربیت صد ا) نقش طنين دربيان ،تنوع بياني(زيروبمي

سرعت تاکيدات

بيان تئاتري تمرين  با صداي بلند ، جايگاه لهجه ها وگويشـها درون بيان تئاتري

تکنیکهای سخنوری وبداهه پردازي

عوامل کمکی جهت ایجاد تمرکز وتخيل

تمرینات کارگاهی و  تحليل بيان

دوره مياني( تربيت حس،پانتوميم، بداهه سازي)

عناوين دروس:

تربيت حس/ شامل:

-1.چگونگي درک ودست يابي بـه حس نقش. ورکشاپ بازیگری چیست وتمرکز حسی

-2:انجام تمرينات مختلف جهت يافتن خصوصيات اشخاص بازي درون نمايش…

-3:چگونکي بکار گيري حواس پنجگانـه وتربيت آنـها.

-4.انجام تمرينات حسي جهت تسلط بر حدود احساس ووجوه تمايز درون اشخاص مختلف بازي)

– 5تمرينـهاي مربوط بـه اجراي مفاهيم حسي مثل خشم /ترديد /ترس حاه طلبي

-6بديهه سازي حس هاي گوناگون اعم از:/ترس/تنفر/ تعجب و.

-7 تحليل نمایش

بداهه سازي

هدف: ورکشاپ بازیگری چیست شناخت عملي ونظري بر واکنشـهاي روحي ورواني انسان وبازتاب آن درون حرکات بدني

عناوين دروس/شامل

-1.بررسي نظريه هاي جديد درون باب بداهه سازي وتوليد اثر ازطريق بازيگران وکارگردان

-2مروري بر تاريخچه متدهاي بازيگري درون تئاتر ايران وجهان

-3نقش بداهه سازي بـه عنوان متدي براي شناخت واشراف بازيگر بر توانائيهاي بلقوه وهدايت بازيگر

-4 رابطه بداهه سازي،کارگردان وخلق فضاي دراماتيک

-5تاثير بداهه بر نگرشـهاي جديد بدن،حرکت ،بيان وارتباط جمعي بازيگران درون تئاتر معاصر

پانتوميم ونمايشـهاي ايمايي

-1 .شناخت نمایشـهای بد ون کلام.گونـه های  مختلف نمایش ایمایی

-2جلسه د وم : شناخت  پوزیسیون های پنجگانـه د ست وپا ،لولا های اصلی بد ن ،شناخت آناتومـی

-3:آشنایی با ریتم ، تمپو د ر حرکات بیس وژوکر.

-4 :شناخت تکنکهای تورپسه ،رتیره، قد م زد ن پانتومـیم.

-4آشنایی با تکنیکهای:د یوار ،طناب کشی ،پروانـه.)

-6تصویرسازی شعرنامـه ها ( سید علی صالحی) ود یـالوگ هملت از طریق زبان رفتاری

-7.تحلیل فیلم

-8اجرای نمایش توسط هنر جویـان وتصویر برد اری از آن)

-9.  تحلیل نمایش

تحلیل نمایش

تحلیل نقش

تحلیل شخصیت

تحلیل حرکت

تفاوت نفد وتحلی

آشنایی با سبک وژانرها

 نمایشنامـه خوانی:

تمرین روخوانی

تمریت سلاست گفتار،تمرین تنوع بیـان

تمرینات  حسی وزبان بدن

 

ج) دوره تکميلي

کارگاه نمایش

1.آشنایی کلی با تاریخچه هنر تئاتر

2.اخلاق هنری چیست؟

3.کار هنر پیشـه روی خود(آماده سازی بدن،بیـان،حس،تخیل)

4.چگونگی استفاده و آمادگی از ابزار بدن درون راستای ایفای نقش

4.چگونگی استفاده و آمادگی از ابزار صدا و بیـان درون راستای ایفای نقش

5.چگونگی استفاده و آمادگی از ابزارحس درون راستای ایفای نقش

5.پرورش تخیل بعنوان مـهمترین ابزار بازیگری

6.تخیل واقعی – تخیل غیرواقعی

7.چگونـه رها شویم(تمریناتی جهت ریلکسیشن)

8.خوب دیدن – خوب شنیدن

9.آموزش ریتم و تمپو

10.شناخت تم و موضوع

11.کار روی متن(شناخت قهرمان – ضد قهرمان – هدف کلی و …)

12.شناخت رویداد اصلی و رویدادهای جزیی متن

13.شخصیت پردازی

14.شناخت انواع ارتباط

15.ارتباط بازیگر با نقش

16.ارتباط بازیگر با مخاطب

17.ارتباط بازیگر با متن

18.ارتباط بازیگر با پارتنر

19.تمریناتی جهت افزایش تمرکز و تسلط بر روی صحنـه

20.چگونـه تداوم حس داشته باشیم

21.افزایش خلاقیت با بداهه پردازی

 

 (بازيگري جلو دوربين/ عناوين درس بازيگري جلو دوربين

1.آشنايي با تاريخ سينما وشکل گيري سينماي داستانگو

-2.بازيگري درون سينماي صامت وناطق

-3تفاوت ها ومشترکات بازيگري درون سينما وتئاتر…

-4پرده سينما وصفحه تلويزيون درون مقايسه با صحنـه تئاتر

5.آشنايي با انواع نماها

-5.تفاوت بين بازيهاي صحنـه اي سينمايي وتلويزيوني.

-6.بحث تفاوت هاي قاب سينما وتلويزيون دربحث فاصله ها وحرکات بازيگران

-7.تفاوت  ريتم و سرعت حرکت بازيگران درون تئاتر وسينما

8.آشنايي با انواع حرکتهاي دوربين

-9 آشنايي وتمرين کنشـها وواکنشـها درون مقابل دوربين.

-10آشنايي با ميکروفن و  وترازبندي صدا براساس نماهاي مختلف)

-11بازي در  تصويربرداري چند دوربينـه

-12آشنايي با منابع نوري ونورپردازي درسينما وارتباط آن با حرکات بازيگران

عمران دهقانی:مدیرمسئول ومدیر آموزش ومدرس بازیگری/اردیبهشت97

 

. ورکشاپ بازیگری چیست
[بازیگری ، آموزش بازیگری درون آمورشگاه سینمایی اندیشـه نو ... ورکشاپ بازیگری چیست]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 25 Sep 2018 09:27:00 +0000